ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Center มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ใช้ Physical Server ไปเป็น Virtualization กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ Hardware ให้ได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ทำให้อัตราการเติบโตของ Virtualization นั้นเติบโตเท่าตัว และลดการใช้งาน Physical Hardware ให้เหลือเท่าที่จำเป็น ในขณะเดียวกัน ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มในส่วนของ Storage สิ่งที่ตามมาคือ การลงทุนใน Hardware ใหม่ , ค่าไฟ, ค่าใช้จ่ายการขยายพื้นที่รองรับ Hardware ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบว่า Hardware ใหม่สามารถใช้ร่วมกับ Hardware หรือไม่ ซึ่งหนีไม่พ้นกับค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกมากมาย

Atlantis Computing ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Storage ให้มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นถึง 10 เท่า บนฮาร์ดแวร์เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยการลดความซ้ำซ้อนข้อมูลและการบีบอัดข้อมูลบน SAN/NAS ซึ่งผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องซื้อ Storage เพิ่มทุกปี สามารถยืดอายุการซื้ออุปกรณ์เพิ่มไปได้มากกว่า 5 ปี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพของ Atlantis บนฮาร์ดแวร์เดิม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาทต่อปี

 

Storage-Consolidation-Chart_thumb

ตามที่ไอดีซีคาดการณ์เฉลี่ยอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น 40% เส้นสีแดงบนแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า หากบริษัทใช้  Storage เริ่มต้นที่ 100 TB เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี บริษัทจะใช้พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล 500 TB แต่หากใช้โซลูชั่นจาก Atlantis แล้ว บริษัทสามารถลดพื้นที่ (Reclaim) การใช้งานตั้งแต่วันแรก ได้ 90% ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ Storage เพิ่ม ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบเดิม

 

atlantics_usx_2

หากต้องการขยายพื้นที่เพิ่มบน Atlantis ก็สามารถนำ Local Storage หรือ Shared Storage มา pooling เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ Atlantis ยังรองรับการทำ Hybrid Cloud Storage โดยสามารถนำพื้นที่จาก Public Cloud Storage เช่น Amazon S3 หรือ VMware vCloud มาใช้งานร่วมกันได้ และเมื่อมี Storage ใหม่เพิ่มเข้ามา Atlantis ก็ยังคงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้สิบเท่าเช่นเดิม ผ่านเทคโนโลยี HyperDup ซึ่งใช้เทคโนโลยีการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (De-duplication) และการบีบอัดข้อมูล (Compression) แบบ Inline ขณะทำงานทันที ช่วยดึงความสามารถของการใช้งาน Storage ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยีของ Atlantis สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 โซลูชั่นหลักๆ คือ

1. Atlantis HyperScale

Atlantis HyperScale คือ Appliance แบบ all-flash hyper-converged ซึ่งได้รวมความสามารถของ server, storage, networking และ virtualization ลงบน appliance เพียงตัวเดียว ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 50-90% เมื่อเทียบกับการต้องซื้อส่วนประกอบแต่ละส่วนทำงานแยกจากกัน

Atlantis_DS_HyperScale_CX12-24_HP_050815_2

HyperScale มีให้เลือกบน server ชั้นนำ 4 ยี่ห้อด้วยกัน คือ Cisco, HP, Lenovo และ SuperMicro โดยมีขนาดเริ่มต้นที่ 12TB และ 24TB ตามลำดับ และประกอบไปด้วยโหนดขั้นต่ำ 4 โหนด

atlantis01

2. Atlantis USX

Atlantis USX เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปติดตั้งบนระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ให้กลายเป็นระบบ Hyper-Converged ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้สูงขึ้นบนฮาร์ดแวร์เดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware ใหม่ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขยายประสิทธิภาพระบบเดิมโดยไม่ต้องลงทุนซื้อ Hardware ใหม่

sd-hyper-conv-chart

โครงสร้างของ Atlantis

Atl_technology_diagram

Atlantis USX สามารถบริหาร Storage ในรูปแบบต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น SAN/NAS, Local Storage หรือแม้กระทั่ง Cloud Storage โดยมีฟีเจอร์ HyperDup ที่รองรับการทำงานต่างๆ ดังนี้

  • Data Reduction
  • IO Acceleration
  • Data Management
  • Data Mobility
  • Security
  • Unified Storage

สิ่งที่ผู้ใช้จะได้จากโครงสร้างนี้ก็คือ Capacity, Performance และ Availability ของระบบทั้งหมดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ผลการทดสอบและประสิทธิภาพของ Atlantis

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวม Atlantis เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Storage แบบเดิมพบว่า

  • สามารถเพิ่มความเร็วได้สูง 10x – 36x เท่า ในการทำ SAN Data Migration, การ Cloning/Snapshot รวมถึงการทำ Teleport เมื่อเปรียบเทียบกับ vMotion แบบเดิม
  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบน Storage ได้ 65% – 96% ในแง่ของการลดพื้นที่ใช้งาน ต้นทุนต่อ IOPs และต้นทุนต่อ GB

atlantis-performance

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จะได้ประโยชน์จาก Atlantis ก็คือ ลดการใช้พื้นที่และต้นทุน Storage ได้มากกว่า 70% (Capacity) ในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานที่สูงกว่าเดิมโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ VDI Solution ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็ว (IOPs) ได้มากกว่าเดิม รองรับการโหลดได้เพิ่มขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ภายใต้การทำงานบน Hardware เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการนำ Hardware เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ : http://www.atlantiscomputing.com/

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการ POC สามารถติดต่อคุณสาธิต 089-7711513 หรือที่อีเมล์ sale@nextwave.co.th