เพิ่มความเร็วให้ Virtualization 10 เท่า และลดพื้นที่ใช้ Storage กว่า 90% ด้วยโซลูชั่น Hyper-Converged จาก Atlantis

เพิ่มความเร็วให้ Virtualization 10 เท่า และลดพื้นที่ใช้ Storage กว่า 90% ด้วยโซลูชั่น Hyper-Converged จาก Atlantis

ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Center มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ใช้ Physical Server ไปเป็น Virtualization กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ Hardware ให้ได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ทำให้อัตราการเติบโตของ...