เทคโนโลยี Network TAP จาก Garland ตอบโจทย์การ monitor เครือข่ายแบบครบวงจร

เทคโนโลยี Network TAP จาก Garland ตอบโจทย์การ monitor เครือข่ายแบบครบวงจร

หากจะพูดถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ Network Traffic นั้น หลายๆ ท่าน อาจจะนึกถึง การทำ Span port หรือการทำ Mirror port แต่ทั้งนี้การทำ Span port หรือ Mirror Port นั้น ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้รับข้อมูลในเน็ตเวิร์คทั้งหมด เพราะ Switch จัดลำดับความสำคัญของ Port ที่ Span...