ปกป้องภัยคุกคามขั้นสูง ด้วยแพลตฟอร์มจาก Lastline

ปกป้องภัยคุกคามขั้นสูง ด้วยแพลตฟอร์มจาก Lastline

ปัจจุบันแม้ว่าองค์กรทั่วไปจะมีการติดดั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF) หรือแม้กระทั่งโซลูชันจาก Sandbox...
Transparent Caching จาก SwiftCache รองรับทรูพุตสูงสุด 5 Gbps ช่วยลดแบนวิดธ์ได้ 30-50%

Transparent Caching จาก SwiftCache รองรับทรูพุตสูงสุด 5 Gbps ช่วยลดแบนวิดธ์ได้ 30-50%

Transparent Caching จาก SwiftCache รองรับทรูพุตสูงสุด 5 Gbps ช่วยลดแบนวิดธ์ได้ 30-50% และเพิ่มความเร็วตลอดจน User Experience ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 10 เท่า ปัจจุบัน Caching ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน ISP...